, ,

కుళ్ళిన చికెన్ చూసి షాక్ అయిన కేఎఫ్‌సీ వినియోగదారులు

Rotten KFC Chicken

కేఎఫ్‌సీ.. తన వినియోగదారులకు షాకుల మీద షాకులిస్తోంది. సాయంత్రం సరదాగా అలా బయట తిందామని వెళ్లిన వారికి కుళ్ళిన కేఎఫ్‌సీ చికెన్  చూసి ఆశ్చర్యం, అసహ్యం రెండూ కలుగుతున్నాయి. ఓ సారి ఈ వీడియో చుడండి …మీకే అర్థమవుతుంది.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%